Khonuochoa chỉ chấp nhận đổi/trả sản phẩm đối với trường hợp khách hàng chứng mình được sản phẩm mua là hàng giả/hàng nhái.

Lưu ý: Khonuochoa KHÔNG NHẬN đổi/trả những trường hợp sau:

- Sản phẩm khách hàng tự lựa chọn nhưng báo là chọn nhầm loại.

- Không hợp với sản phẩm đó

popup

Số lượng:

Tổng tiền: